Return to previous page

Zo siedmich kníh Ihara Babkova si tri získali mimoriadnu pozornosť čitateľov vBielorusku, a aj v zahraničí. Jeho prvá básnická zbierka Solus Rex získala v roku 1994bieloruskú literárnu cenu Hliniany Viales. Román Adam Klakocki a jeho tiene (2002)bol preložený do poľštiny a postúpil do užšieho výberu na literárnu cenu Angelus zarok 2009. V roku 2012 získal Ihar Babkou cenu Zalaty Apostraf udeľovanú významnýmbieloruským literárnym časopisom ???????? (Dziejaslou) za najlepšiu prózu roku 2011.Román ??i?i??? sa tohto roku stal laureátom literárnej ceny Jerzyho Giedroyca.

Minútka – Tri príbehy – ...

8.22 

Buy now